Oleme tugevad fotograafia, video, copywriting’u ja disaini alal!

Kõiki neid andeid saime realiseerida Läti haridus- ja teadusministeeriumi tellitud kalendriprojektis. Tulemuseks on Läti hiilgavatele teadlastele pühendatud kalender, kus iga fotot täiendasid inspireerivad tsitaadid ja QR-koodid, mis viisid konkreetse teadlasega tehtud videointervjuu juurde.