Mēs protam iespaidīgi attēlot jūsu sasniegumus!

Piemēram, kampaņā, ko komunikācijas aģentūra Olsen+Partners (iepriekš — A.W.Olsen & Partners) izstrādāja un īstenoja pēc Latvijas Finanšu ministrijas pasūtījuma, mēs atspoguļojām kohēzijas politikas sasniegumus, kas ir pieejami katram Latvijas iedzīvotājam. Līdztekus reklāmas klipam un aktīvai saskarsmei ar medijiem kampaņā tika sarīkota digitālo stendu ceļojošā izstāde, ar kuras palīdzību vairāku desmitu Latvijas pilsētu iedzīvotāji interaktīvā veidā uzzināja vairāk par Eiropas Savienības finansējuma sniegtajiem ieguvumiem jomās, kas viņus interesē.