Vienkārši runāt pa sarežģīto ir augstākā profesionalitāte!

Kampaņā, kuru komunikācijas aģentūra Olsen+Partners (iepriekš — A.W.Olsen & Partners) izstrādāja un īstenoja uzņēmumam „Rīgas ūdens”, mēs izvēlējāmies vienkāršus un saprotamus argumentus, ar kuriem paudām piedāvātā risinājuma izdevīgumu.